polityka prywatności, wizyty online, blog astrologiczny, horoskop, psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, psychoterapia par online, holistycznaterapia
relacje, partnerstwo,  bliskość, rozstanie, rozwód, psycholog, psychoterapeuta, terapia
19 czerwca 2023

Dlaczego relacje mogą się zachwiać? Psycholog i psychoterapeuta na blogu.

Relacje partnerskie są niezwykle istotnym aspektem życia człowieka, wpływając na jego dobrostan emocjonalny, fizyczny i społeczny.


Równowaga w relacji jest kluczowym czynnikiem determinującym zdrowie i trwałość związku. Jednakże, czasami równowaga ta może zostać zaburzona, prowadząc do szeregu negatywnych konsekwencji dla obu partnerów.
Jakie czynniki mogą prowadzić do utraty równowagi w związku?


Czym jest równowaga w relacji
Równowaga w relacji partnerskiej odnosi się do stanu, w którym oba partnerzy czują się zaspokojeni, respektowani i równoprawni w związku.


Oznacza to, że obie strony angażują się w relację w podobnym stopniu, uwzględniając potrzeby, pragnienia i granice drugiej osoby.


Równowaga jest zatem procesem dynamicznym, który wymaga ciągłego dialogu, komunikacji i wzajemnego zrozumienia.


relacje, partnerstwo,  bliskość, rozstanie, rozwód, psycholog, psychoterapeuta, terapia
 

Zaburzony balans

W związku w każdym momencie może zostać zachwiana homeostaza. Typowymi czynnikami burzącymi spokój są odmienne oczekiwania, niezwerbalizowanie pragnienia czy stereotypowe widzenie ról w jakich widzimy siebie czy partnera.

 

Brak równowagi w oddawaniu i przyjmowaniu
Gdy jedna osoba w związku przejmuje większą część obowiązków domowych, finansowych lub związanych z opieką nad dziećmi, może to prowadzić do chronicznego stresu i frustracji. Czuje się przeciążona i niezaspokojona, podczas gdy druga strona może czuć się niedoceniana lub unikająca odpowiedzialności.

 

Brak równowagi w rozdziale obowiązków może powodować napięcie i konflikty w relacji. Jeśli jedna strona relacji zawsze jest w roli dawcy, poświęcając się i spełniając potrzeby drugiej osoby, a sama nie otrzymuje równie dużo uwagi i troski, to może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości. Brak równowagi w oddawaniu i przyjmowaniu może sugerować, że osoba nie zasługuje na równą miłość i uwagę.

Wadliwa komunikacja
Komunikacja jest fundamentem zdrowej relacji. Kiedy jeden lub oba partnerów nie są w stanie skutecznie komunikować swoich potrzeb, pragnień i obaw, może to prowadzić do nierozwiązanych konfliktów i wzrostu napięcia w relacji.

 

Konflikty są nieodłączną częścią każdej relacji. Jednak kiedy konflikty nie są rozwiązywane w sposób konstruktywny i satysfakcjonujący dla obu partnerów, mogą prowadzić do chronicznego stresu i frustracji. Jeżeli problemy pozostają nierozwiązane, mogą narastać i utrwalać nierównowagę w relacji.

 

Jeżeli w relacji dominuje negatywna komunikacja, krytyka i brak wsparcia, osoba może zacząć wierzyć, że nie jest wystarczająco dobra, że nie spełnia oczekiwań partnera czy że nie jest godna miłości. To może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i wzrostu negatywnego myślenia o sobie.


Komunikacja i empatia są kluczowe dla zdrowych relacji partnerskich. Gdy brakuje skutecznej komunikacji i empatycznego słuchania, partnerzy mogą czuć się niedoceniani, niezrozumiani i niezaspokojeni. To z kolei prowadzi do wzrostu stresu i frustracji.

relacje, partnerstwo,  bliskość, rozstanie, rozwód, psycholog, psychoterapeuta, terapia

 

Kiedy siebie nie widzimy
Jeżeli partnerzy mają różne cele życiowe, wartości i priorytety, może to prowadzić do konfliktów i napięć w związku. Brak zgodności w tych obszarach może negatywnie wpływać na równowagę partnerską.


Okazywanie szacunku jest kluczowym elementem partnerskiej równowagi. Gdy jedna osoba nie szanuje drugiej, jej wartości, granic i autonomii, toksyczne wzorce i nierównowaga w relacji mogą się nasilić.


Brak lub niewystarczająca ilość otrzymywania uwagi, uznania i docenienia za swoje wysiłki, osiągnięcia i wkład w związek, może to wpływać negatywnie na jej poczucie własnej wartości. Brak afirmacji i uznania może prowadzić do poczucia niedowartościowania i bezwartościowości.


Kiedy jedna lub obie strony w związku odczuwają brak satysfakcji i spełnienia emocjonalnego, może to prowadzić do stresu i frustracji. Może wynikać to z braku zrozumienia, wsparcia emocjonalnego, intymności czy braku realizacji potrzeb emocjonalnych i seksualnych.

Negatywne doświadczenia z przeszłości

Czasami obniżone poczucie własnej wartości w relacji partnerskiej wynika z negatywnych doświadczeń z przeszłości, takich jak traumatyczne relacje czy niewłaściwe traktowanie.

 

Takie doświadczenia mogą tworzyć negatywne przekonania o sobie czy partnerze i trudności w budowaniu pozytywnego poczucia własnej wartości oraz rzutować na utrwalanie się w związku zakodowanych z przeszłości programów.

 

relacje, partnerstwo,  bliskość, rozstanie, rozwód, psycholog, psychoterapeuta, terapia


Zachwiane zaufanie

Utrata zaufania może wpływać na zdolność do otwarcia się emocjonalnie w relacji. Osoba może być bardziej zamknięta, chronić się przed zranieniem i unikać dzielenia się swoimi uczuciami i potrzebami. Brak zaufania do partnera utrudnia budowanie intymności i bliskości emocjonalnej.


Tym samym może wzrastać lęk przed byciem odrzuconym. Wzmaga się poczucie niepewności co do swojej wartości i obawy się, że partner może ich opuścić. Ten lęk może prowadzić do nadmiernego przywiązania, nadopiekuńczości i prób kontrolowania partnera w celu uniknięcia potencjalnego odrzucenia.

 

Kiedy równowaga w relacji jest zaburzona, może to także prowadzić do wzrostu podejrzliwości i zazdrości pomiędzy partnerami. Osoba, która czuje się niedoceniana lub ignorowana, może zacząć podejrzewać partnera o niewierność lub ukrywanie czegoś.

 

Brak zaufania może prowadzić do niezdrowego monitorowania partnera, przeszukiwania telefonu czy mediów społecznościowych, co dalej pogłębia dystans i napięcie w relacji..

Konsekwencje dla samooceny

Utrata zaufania w relacji partnerskiej może również wpływać na samoocenę. Osoba może zacząć wątpić w siebie, czuć się niewystarczająco dobra lub myśleć, że jest powodem braku zaufania ze strony partnera. To może prowadzić do obniżonej samooceny i trudności w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości.

 

Jeżeli równowaga w relacji jest zaburzona i dochodzi do utraty zaufania, może to wpływać na zdolność do budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi. Osoba może obawiać się ponownej utraty zaufania i unikać bliskości z innymi partnerami potencjalnie sabotując przyszłe relacje.


Kiedy jedna osoba w związku czuje się ciągle porównywana do partnera i zawsze wychodzi na gorszą, może to wpływać na jej samoocenę i poczucie własnej wartości.

Porównywanie może wywoływać poczucie niedoskonałości i nieadekwatności, prowadząc do obniżonego poczucia własnej wartości.


Nierównowaga w relacji partnerskiej może wpływać na inne obszary życia, takie jak praca, życie społeczne i samopoczucie ogólne. Stres i frustracja związane z nierównowagą w związku mogą przenosić się na inne sfery życia, co prowadzi do ogólnego niezadowolenia i dyskomfortu

relacje, partnerstwo,  bliskość, rozstanie, rozwód, psycholog, psychoterapeuta, terapia

 

Psychologiczne implikacje zaburzonej równowagi


Zaburzenia równowagi w relacji partnerskiej mogą prowadzić do licznych psychologicznych implikacji dla obu partnerów.


Jednym z potężnych destruktorów związku jest wzrost stresu i frustracji i problemów ze snem. 


Długotrwałe nierównowagi w relacji partnerskiej mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne jednego lub obu partnerów, prowadząc do wystąpienia depresji i lęków, problemów ze snem.


Nierównowaga w relacji, brak satysfakcji i poczucie beznadziejności mogą przyczyniać się do wystąpienia depresji u jednego lub obu partnerów.

Osoba, która czuje się niedoceniana, niezauważana lub zaniedbana, może doświadczać uczucia smutku, utraty zainteresowań, zmniejszenia energii i spadku samooceny.

Depresja może również wynikać z chronicznego stresu, konfliktów i braku rozwiązywania problemów w relacji.

Nierównowaga w relacji może wywoływać lęki związane z utratą partnera, odrzuceniem, samotnością lub niezrozumieniem.

Partnerzy mogą czuć niepewność co do przyszłości związku i obawiać się, że ich potrzeby emocjonalne nie zostaną spełnione.

Lęki te mogą prowadzić do nadmiernego kontrolowania partnera, unikania bliskości emocjonalnej lub unikania sytuacji, które wywołują niepokój.
 

Osoby znajdujące się w nierównoważonych związkach często doświadczają izolacji społecznej.

Mogą unikać spotkań z przyjaciółmi, rodziną lub angażowania się w inne aktywności społeczne z powodu niskiego nastroju, wstydu związanego z relacją lub braku czasu i energii.

Izolacja społeczna może pogłębiać uczucie samotności, smutku i pogarszać stan depresji.
 

Osoba, która przejmuje większą część obowiązków i odpowiedzialności w nierównoważonym związku, może doświadczać chronicznego stresu i nadmiernego obciążenia.

Stres ten może prowadzić do wystąpienia lęków, wypalenia zawodowego czy chronicznego zmęczenia, co dalej wpływa na stan psychiczny.
 

W długotrwałych nierównowagach w relacji, partnerzy mogą tracić poczucie radości, satysfakcji i zainteresowania życiem.

Brak równowagi, negatywne emocje i napięcie w relacji mogą wpływać na zdolność do cieszenia się drobnymi przyjemnościami i utrzymywania pozytywnego nastroju.
 

relacje, partnerstwo,  bliskość, rozstanie, rozwód, psycholog, psychoterapeuta, terapia

 

Nie trać wiary 


Równowaga w relacji partnerskiej jest kluczowa dla trwałego i satysfakcjonującego związku.

Zaburzenia równowagi mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji psychologicznych dla obu partnerów.

Aby naprawić utratę zaufania w relacji partnerskiej, ważne jest pracowanie nad komunikacją, budowaniem intymności, uczciwości, przepracowanie traum czy przeszłych ran emocjonalnych .


W przypadku wystąpienia depresji i lęków w związku, ważne jest szukanie wsparcia terapeutycznego.

Terapia partnerska lub indywidualna terapia może pomóc partnerom w zrozumieniu korzeni problemów, radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, rozwijaniu zdrowszych wzorców komunikacji i naprawie relacji.

Terapia partnerska może być pomocna w naprawie zaburzonej równowagi i przywróceniu zdrowej dynamiki w relacji.

 

Dodatkowo, samopomocowe działania, takie jak dbanie o własne zdrowie psychiczne, utrzymanie aktywności społecznej, ćwiczenia relaksacyjne i rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z lękiem i stresem, mogą być również pomocne.
 

Zdrowa równowaga w relacji opiera się na otwartej komunikacji się, wzajemnym szacunku, podziale obowiązków tak by nie wykorzystywać drugiej strony i przede wszystkim wspólnym tworzeniu przyszłości opartej o zgodne cele i wartości.

 

Blog Holistyczna.  Beata Matys-Wasilewska. Psycholog i psychoterapeuta.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.