polityka prywatności, wizyty online, blog astrologiczny, horoskop, psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, psychoterapia par online, holistycznaterapia
emocje, depresja, nerwica, tłumienie, psycholog, terapia, psychoterapia, pomoc, komunikacja
17 października 2023

Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Psycholog i psychoterapeuta na blogu.

Bagatelizowanie emocji w relacjach ma silny wpływ na naszą psychikę.

Pozornie nieistotne gesty czy komunikaty deprecjonujące czy pomijające nasze uczucia, mogą generować szereg późniejszych zachowań, które utrudniają nam właściwe reagowanie i współżycie z innymi ludźmi.

 

emocje, depresja, nerwica, tłumienie, psycholog, terapia, psychoterapia, pomoc, komunikacja

Nieuznawane emocje

Bagatelizowanie uczuć może prowadzić do znieczulicy emocjonalnej.

Osoba, której emocje były pomijane czy minimalizowane, może z czasem nauczyć się tłumić swoje uczucia, aby unikać odczuwania bólu związanego z ich ignorowaniem.

Przekonanie, że własne emocje nie są ważne i obawa przed odrzuceniem z powodu ich werbalizowania, może prowadzić do głębokich zahamowań w wyrażaniu siebie.

Osoby, których emocje były ignorowane, mogą wewnętrznie przekonywać samego siebie, że są mniej ważne, co może prowadzić do zaniżenia samooceny i braku pewności siebie.

Unikając otwartego wyrażania uczuć doświadczamy coraz to bardziej złożonych problemów w komunikacji trudności z nawiązywaniem głębokich, autentycznych relacji z innymi.

Zaskakujące jest to, że może pojawić się mniejsza reaktywność na sytuacje stresowe. Choć na pozór może to wydawać się korzystne, w rzeczywistości brak adekwatnej reakcji na stres może prowadzić do ignorowania problemów co utrudnia ich rozwiązywanie.

Znaczna część osób doświadczających deprecjacji własnych uczuć ma  zawężony repertuar emocji. Wyrażane są tylko te emocje, które uważane są za "bezpieczne" lub społecznie akceptowalne. Tym samym utrudnione lub uniemożliwione  jest budowanie pełnego i zdrowego życia emocjonalnego..

Negowanie, pomniejszanie czy zaprzeczanie emocji utrudnia właściwe  rozpoznawanie i rozumienie uczuć własnych i  innych ludzi.

To może prowadzić do problemów w empatii i  rozumieniu drugiego człowieka. Przekłada się to także  na problemy w  sytuacjach bliskich i intymnych  w relacjach partnerskich .

Nieadekwatne reagowanie na emocje może spowodować hiperreaktywność emocjonalną, w której nawet drobne sytuacje mogą prowadzić do intensywnych reakcji emocjonalnych.

Tłumienie uczuć może prowadzić do zatrzymania emocji, co w dłuższej perspektywie może wpływać negatywnie na psychikę.

Ignorowanie swoich uczuć, może rzutować na trudności w radzeniu sobie z problemami życiowymi i utrzymaniem równowagi emocjonalnej.

Finalnie na tym podłożu może zacząć rozwijać się depresja lub zaburzenia lękowe.

emocje, depresja, nerwica, tłumienie, psycholog, terapia, psychoterapia, pomoc, komunikacja

Zapamiętane wzorce

Bagatelizowanie emocji jest często rezultatem wzorców wychowawczych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

 

Osoby wychowane w rodzinach, gdzie emocje były ignorowane lub bagatelizowane, mogą przenosić te wzorce na swoje własne rodziny.

 

Kulturowe lub społeczne normy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tego, jak postrzegamy i reagujemy na emocje.

 

Ludzie mogą bagatelizować emocje ze względu na brak świadomości emocjonalnej lub umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami. Jeżeli nie są w stanie zrozumieć lub nazwać własnych emocji, trudniej im będzie zrozumieć potrzeby emocjonalne innych.

 

Przekonania i postawy rodzicielskie odgrywają kluczową rolę w tym, jak rodzice reagują na emocje swoich dzieci.

Jeśli rodzic wierzy, że okazywanie emocji jest oznaką słabości, może skłaniać się do bagatelizowania uczuć dziecka. 

Bagatelizowanie emocji może wynikać z przekonania, że są inne ważniejsze aspekty relacji, takie jak np. realizacja celów czy utrzymanie stabilności. W takim przypadku, emocje mogą być postrzegane jako przeszkoda w osiąganiu konkretnych celów.

 

W społecznościach czy rodzinach w których mówienie o uczuciach nie jest naturalne, wynika często z braku świadomości  konsekwencji bagatelizowania emocji.

 

Brak lub niewielkie umiejętności komunikacyjne mogą przyczynić się do deprecjonowania czy pomniejszania uczuć własnych lub innych. 

Gdy rozmowa o emocjach zawstydza lub krępuje człowieka, to ten może zacząć ich unikać i minimalizować ich znaczenie.

 

emocje, depresja, nerwica, tłumienie, psycholog, terapia, psychoterapia, pomoc, komunikacja

Panaceum

Aby lepiej zrozumieć emocje innych, ważne jest aktywne i uważne słuchanie.  Istotne jest też poszukiwanie zrozumienia dla swoich własnych uczuć oraz uczuć innych ludzi.

 

W niektórych przypadkach terapia może być skutecznym narzędziem. Terapeuta może pomóc w zrozumieniu w czym tkwi problem deprecjonowania emocji oraz przekazać skuteczniejsze strategie komunikacyjne by nauczyć się budowania zdrowszej relacji z samym sobą i bliskimi.

 

Techniki relaksacyjne, mindfulness czy ćwiczenia samoregulacji emocjonalnej to także dobra inwestycja w rozwój umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami.

 

Im lepiej rozumiemy znaczenie i różnorodność emocji tym większą mamy świadomości emocjonalną.

 

Świadome odczuwanie swoich uczuć, pozwala nam być bardziej elastycznymi i otwartymi na doświadczanie oraz swobodne wyrażanie swoich emocji czy potrzeb.

 

Podnosi się poziom jakości, bezpieczeństwa oraz satysfakcji w relacjach jakie tworzymy.

 

Przestrzeń, w której ludzie mogą wyrażać swoje emocje bez obawy przed oceną czy odrzuceniem, tworzy otwarte i akceptujące miejsce do życia o którym większość z nas marzy.

 

 Blog Holistyczna. Beata Matys-Wasilewska. Psycholog i psychoterapeuta.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.