polityka prywatności, wizyty online, blog astrologiczny, horoskop, psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, psychoterapia par online, holistycznaterapia
psycholog, psychoterapia, terapia, emocje, odporność
08 grudnia 2023

Jak wzmocnić się psychicznie? Psycholog i psychoterapeuta na blogu.

Odporność psychiczna coraz częściej pojawia się w obszarze badań psychologicznych, zdobywając zainteresowanie badaczy i praktyków zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Odporność psychiczna to zdolność do skutecznego radzenia sobie z trudnościami, stresem, przeciwnościami życiowymi i zmianami, zachowując równowagę psychiczną i emocjonalną.

Osoba odporna psychicznie jest elastyczna w myśleniu, potrafi dostosowywać się do różnych sytuacji, utrzymuje pozytywne nastawienie pomimo wyzwań oraz posiada zdolność odzyskiwania równowagi po przejściach.

Osoby odporne psychicznie często przejawiają rozbudowaną zdolność do rozumienia i akceptowania swoich emocji. To nie tylko oznacza identyfikowanie konkretnych uczuć, ale również zrozumienie kontekstu, w jakim te emocje się pojawiają, oraz akceptację ich istnienia.

Kluczowym aspektem zagadnienia odporności psychicznej jest zrozumienie jaki wpływ na nią ma ma sposób radzenia sobie ze stresem, przeciwnościami życiowymi i wyzwaniami.

Czy techniki budowania odporności psychicznej głównie skupiają się na rozwijaniu świadomości własnych uczuć, myśli i reakcji emocjonalnych?

psycholog, psychoterapia, jak wzmocnić psychikę, radzenie sobie z emocjami

Zdolność do Samoregulacji Emocji

Osoby odporne psychicznie posiadają zdolność do rozpoznawania swoich emocji w sposób bezpieczny i nieoceniający. Samoregulacja zaczyna się od tego, by być świadomym swoich uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, a następnie akceptować je jako naturalną część doświadczeń życiowych.

Stosowanie technik oddechowych i relaksacyjnych szczególnie w sytuacjach stresowych pomaga utrzymać równowagę emocjonalną. Natomiast ich regularne praktykowanie może przyczynić się do budowania odporności na stres.

Podobnie jest z tematem uważności czyli to świadomość bieżącego momentu bez oceniania go. Obserwowanie swoich myśli i uczuć z dystansem pomaga w unikaniu automatycznych, emocjonalnych reakcji i pozwala na bardziej świadome podejście do sytuacji.

Odporność psychiczna obejmuje nie tylko kontrolę nad emocjami, ale także zdolność zrozumienia kontekstu, w którym one występują. Zrozumienie przyczyn swoich emocji, ułatwia skuteczniejsze radzenie sobie z nimi.

W budowaniu odporności psychicznej sprzyja kierowanie swoich myśli w pozytywnym kierunku. To nie oznacza negowania trudnych sytuacji, ale raczej szukania pozytywnych aspektów i możliwości w każdej sytuacji. Zdolność do kierowania myśli w bardziej konstruktywny sposób wspiera samoregulację emocji.

Kiedy w trudnych chwilach potrafimy znaleźć perspektywę i spojrzeć na sytuację z większej odległości, unikamy utraty kontroli nad emocjami. oraz wzmacniamy pragmatyczne podejście do problemów.

Odporność psychiczna to także umiejętność radzenia sobie z złożonymi emocjami, takimi jak sprzeczności czy ambiwalencja. Osoby odporne psychicznie nie bagatelizują swoich uczuć, lecz starają się zrozumieć je i podejść do nich z empatią wobec samego siebie.

Warto kształtować w sobie proaktywne podejście do zarządzania stresem. Zamiast czekać na eskalację emocji warto aktywnie pracować nad budowaniem zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

psycholog, psychoterapia, jak wzmocnić psychikę, radzenie sobie z emocjami

Rozwinięta Samoświadomość

Badania sugerują, że osoby odporne psychicznie mają rozwiniętą umiejętność samopostrzegania. Mogą dokładnie określić swoje myśli, uczucia i reakcje, co ułatwia kierowanie samym sobą w złożonych sytuacjach. Zdolność do introspekcji czyli refleksji nad własnymi myślami i emocjami pozwala na głębsze zrozumienie własnych reakcji, co stanowi istotny krok w budowaniu odporności psychicznej.

Zdolność do rozpoznawania i zrozumienia wzorców myślowych, pozwala wpłynąć na sposób, naszego reagowania na sytuacje stresowe. Im wyższą mamy umiejętność identyfikowania negatywnych myśli czy przekonań oraz im bardziej zachowujemy trzeźwy i krytyczny ich obraz tym lepiej radzimy sobie z problemem.

Rozwinięta samoświadomość umożliwia akceptację swoich mocnych i słabych stron. Akceptacja nie oznacza stagnacji, wręcz przeciwnie, stwarza fundament do zmiany. Osoby odporne psychicznie są otwarte na rozwój i doskonalenie się, co pomaga im lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Świadome spojrzenie w przeszłe doświadczenia pozwala zrozumieć ich wpływ na obecne reakcje. Przeglądanie przeszłości pod kątem powtarzających się motywów pozwala przerwać destrukcyjny cykl. Terapia oparta na budowaniu samoświadomości często skupia się na przekształcaniu negatywnych wspomnień w zasób wiedzy, który pomaga rozwijać się, a nie blokować nas samych.

Zdecydowanie łatwiej radzić sobie w trudnych sytuacjach jeśli mamy świadomość swoich wartości i celów życiowych. Ta klarowność pomaga utrzymywać spójność między różnymi wyborami a tym, co jest dla nas istotne.

Wato pamiętać, że jednym z fundamentów odporności psychicznej jest zdolność do empatii dla samego siebie. Osoby odporne psychicznie potrafią traktować siebie z życzliwością i zrozumieniem, nawet wobec błędów czy trudności.

psycholog, psychoterapia, jak wzmocnić psychikę, radzenie sobie z emocjami

Adaptacja

Odporność psychiczna obejmuje również elastyczność myślową i umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmieniających się okoliczności życiowych. Cechując się zdolnością do otwartego rozważania różnych perspektyw i podejść, unikamy utrzymywania sztywnych, niepraktycznych przekonań czy strategii, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie sprawdzone metody mogą okazać się nieskuteczne.

Zazwyczaj sprawne reagowanie na zmiany, nawet te niespodziewane czy trudne także umożliwiają utrzymanie równowagi emocjonalnej w dynamicznym otoczeniu. Ciekawość świata, gotowość eksplorowania nowych pomysłów pozwala nie tylko zdobywać nowe umiejętności ale pozwala nam lepiej zaadoptować się w życiu.

psycholog, psychoterapia, jak wzmocnić psychikę, radzenie sobie z emocjami

Akceptacja Własnych Emocji i praktykowanie Uważności (Mindfulness)

Osoby odporne psychicznie nie unikają trudnych emocji. Wręcz przeciwnie, akceptują je jako naturalną część doświadczeń życiowych. Świadomość bieżącego momentu pomaga w zrozumieniu i akceptacji własnych emocji.

Odporność psychiczna to nie stan wolny od trudności czy bólu, ale umiejętność efektywnego radzenia sobie z nimi. Jest to dynamiczny proces, który ewoluuje i może być wzmacniany przez całe życie. Kluczowe dla budowania tej odporności jest świadome praktykowanie zdrowych strategii, zdobywanie nowych umiejętności oraz czerpanie nauki z doświadczeń życiowych. Oznacza to aktywne angażowanie się w rozwijanie samoświadomości, kontrolowanie reakcji emocjonalnych, elastyczne myślenie, a także poszukiwanie wsparcia społecznego w trudnych chwilach. Odporność psychiczna nie jest cechą stałą, ale procesem, który wymaga ciągłego wysiłku, adaptacji i rozwoju, aby skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom, jakie niesie życie.

 

Blog Holistyczna. Psycholog i Psychoterapeuta. Beata Matys-Wasilewska

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.