polityka prywatności, wizyty online, blog astrologiczny, horoskop, psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, psychoterapia par online, holistycznaterapia
psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia
21 listopada 2023

Źródła stresu. Psycholog i psychoterapeuta  na blogu.

Życie w dzisiejszych czasach, pełne szybkich zmian i nowoczesnych możliwości, stawia przed nami nie tylko fascynujące perspektywy, ale również nowe wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć.

Według psychologów jednym z nieodłącznych towarzyszy naszego codziennego doświadczenia jest stres. Jest to zjawisko, które przenika różne sfery życia, oddziałując na naszą psychikę i dobre samopoczucie.

psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia

Presja Społeczna i Oczekiwania

Społeczna presja, będąca rezultatem oczekiwań społeczeństwa, rodziny czy otoczenia zawodowego, staje się istotnym czynnikiem wpływającym na ludzką psychikę.

Czasy zdominowane przez kulturę sukcesu i perfekcjonizmu rzutują na  ludzi, którzy coraz  częściej odczuwają ciężar spełniania wysokich standardów. W rezultacie prowadzi to do poważnych konsekwencji dla ich zdrowia psychicznego.

W biegu ku sukcesowi zawodowemu, narzucane przez społeczeństwo oczekiwania stają się niekiedy przytłaczające. Wysoka konkurencja na rynku pracy, oczekiwania pracodawców i ciągła potrzeba udowodnienia swojej wartości mogą prowadzić do chronicznego stresu.

Wybory zawodowe stają się nie tylko decyzjami indywidualnymi, ale również społecznymi, podlegającymi ocenie i porównywaniu z innymi.

Era mediów społecznościowych, chociaż niosąca ze sobą wiele możliwości komunikacji, jednocześnie intensyfikuje presję związaną z wyglądem.

Powszechne retuszowanie zdjęć, idealizowane standardy piękna i ciągłe eksponowanie życia innych osób w mediach społecznościowych sprawiają, że porównywanie się z innymi staje się nieuchronne.

To zjawisko może prowadzić do niezdrowego poczucia własnej wartości, zazdrości i chronicznego napięcia związanego z chęcią spełnienia społecznych norm dotyczących atrakcyjności fizycznej.

Depresja, lęki społeczne, zaburzenia odżywiania czy utrata poczucia własnej wartości to jedynie kilka przykładów skutków psychologicznych, które mogą wynikać z presji społecznej.

Osoby doświadczające chronicznego stresu mogą także dojść do punktu wypalenia zawodowego czy nawet stanów chorobowych związanych z nadmiernym stresem.

psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia

Technologiczne Poczucie Przesycenia

Internet stał się niekończącym źródłem informacji, które są łatwo dostępne w zaledwie kilka kliknięć. Nadmiar informacji może prowadzić do przeciążenia kognitywnego, gdzie mózg staje się przytłoczony ilością bodźców, co utrudnia koncentrację, przetwarzanie informacji i podejmowanie decyzji.

To zjawisko może prowadzić do uczucia stresu, zwłaszcza gdy staramy się nadążyć za tempem informacyjnym.

Wraz z technologicznym postępem pojawiła się także możliwość stałego dostępu do pracy poprzez urządzenia mobilne. Z jednej strony zwiększa się elastyczność zawodowa a  z drugiej strony stwarza się problematyczna sytuacja. Granica między pracą a życiem prywatnym zaczyna się zacierać.

Niezdolność do oderwania się od obowiązków zawodowych może prowadzić do przemęczenia, zwiększonego poziomu stresu i pogorszenia ogólnego zdrowia psychicznego.

Doświadczamy ciągłego bombardowania bodźcami wirtualnymi, zarówno w postaci powiadomień z mediów społecznościowych, jak i różnych komunikatów.

To ciągłe nagradzanie uwagi może prowadzić do tzw. "cybernałogu", czyli uzależnienia od korzystania z urządzeń elektronicznych. Nadmierna ekspozycja na te bodźce może powodować trudności w relaksacji, utrzymując stałe napięcie i przyczyniając się do wzrostu poziomu stresu.

psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia

Niepewność Zawodowa i Ekonomiczna

Dynamiczne zmiany w strukturze rynku pracy, wynikające z postępu technologicznego i globalizacji, sprawiają, że jednostki coraz częściej doświadczają niepewności co do przyszłości swojej kariery zawodowej. Zawody i umiejętności, które były kiedyś stabilne, mogą teraz ulec przemianie lub zaniknąć, co rodzi obawy związane z utrzymaniem zatrudnienia.

Koncepcja przemijalności zawodowej staje się coraz bardziej powszechna w obliczu szybkich zmian technologicznych. Zmuszeni jesteśmy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, aby utrzymać się na rynku pracy.

To samoistne dążenie do adaptacji, chociaż niezbędne, może prowadzić do uczucia ciągłego napięcia i niepewności związanego z przyszłością zawodową.

Psychologowie uważają, że promowanie wysokich standardów konsumpcji i sukcesu materialnego przy jednoczesnym doświadczaniu trudności w dostępie do stabilnych źródeł finansowych, prowadzi do konfliktu między oczekiwaniami społecznymi a rzeczywistością ekonomiczną.

Napięcia mogą prowadzić do chronicznego stresu związanego z trudnościami w utrzymaniu się na zadowalającym poziomie ekonomicznym.

Doświadczanie tego rodzaju stresu może prowadzić do uczucia niepokoju, bezsenności, a nawet depresji.

Dodatkowo, niepewność dotycząca przyszłości zawodowej może wpływać na naszą samoocenę, prowadząc do utraty pewności siebie i poczucia bezradności.

psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia

Osamotnienie

Wirtualna łączność, choć przynosi ze sobą nowe możliwości komunikacji, jednocześnie rodzi paradoks - wzrost osamotnienia i izolacji społecznej. Mimo stałego połączenia online, coraz więcej osób doświadcza uczucia odosobnienia, co staje się źródłem silnego stresu psychologicznego.

Media społecznościowe i komunikacja online dostarczają pozornego poczucia bliskości, ale jednocześnie mogą prowadzić do utraty autentycznej relacji społecznej.

Często ograniczamy się do interakcji wirtualnych, które nie zawsze oddają głębokość i złożoność prawdziwych relacji. To zjawisko może prowadzić do uczucia osamotnienia pomimo licznych "znajomych" online.

Ciągłe wystawianie idealizowanych wizerunków siebie i swojego życia w mediach społecznościowych może prowadzić do tzw. "fomo" (fear of missing out), czyli lęku przed tym, że przeżywamy mniej ekscytujące chwile niż inni.

To z kolei generuje niezdrową potrzebę ciągłego udowadniania swojej wartości, co może prowadzić do chronicznego stresu i osamotnienia.

psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia

Niepewność Zdrowotna

Najbardziej widocznym aspektem psychicznego napięcia jest powszechna obawa o zdrowie własne i bliskich. Strach przed zakażeniem, powikłaniami zdrowotnymi czy wręcz śmiercią staje się realnym doświadczeniem dla wielu ludzi. Nawet codzienne decyzje, takie jak wychodzenie z domu czy spotkania z innymi, stają się źródłem ciągłego napięcia.

Dynamiczny charakter pandemii Covid -19 sprawił, że niepewność co do przyszłości stała się stałym elementem życia. Brak kontroli nad sytuacją, brak pewności co do rozwoju wydarzeń oraz skuteczności działań przeciwdziałających wprowadziła element chaosu, generując niezdrowe psychiczne napięcie.

Ostatnie lata miały wpływ na niemal wszystkie sfery życia, od pracy po edukację. Według psychologów straty związane z utratą pracy, zmiany w trybie nauki zdalnej czy przekształcenie życia zawodowego wygenerowały dodatkowe wyzwania.

Niepewność ekonomiczna i zawodowa zaczęła stanowić istotne źródło psychicznego napięcia.

psycholog, psychoterapeuta, stres, psychologia

Odzyskanie sprawczości

Kluczem do zdrowego funkcjonowania w obliczu tych wyzwań jest zrozumienie źródeł stresu, inwestowanie w rozwijanie umiejętności radzenia sobie oraz budowanie zdrowych relacji społecznych.

W dzisiejszych czasach, gdzie informacje są łatwo dostępne, a oczekiwania społeczne wysokie, istotne jest rozwijanie umiejętności selekcji informacji oraz utrzymywanie równowagi między życiem online a offline.

Presja sukcesu, porównywanie się z innymi czy niepewność zawodowa to aspekty życia, które wymagają umiejętności radzenia sobie oraz umocnienia własnej pewności siebie i wartości.

Budowanie zdrowych relacji społecznych staje się kluczowe, zwłaszcza w kontekście zmieniających się wzorców komunikacji. Umiejętność skutecznego komunikowania się, zarządzania konfliktami oraz budowania głębokich relacji przyczynia się do zwiększenia wsparcia społecznego, co stanowi istotny czynnik ochronny przed stresem.

Świadomość własnych potrzeb psychicznych to fundament zdrowia psychicznego. Inwestowanie w rozwijanie tej świadomości pozwala lepiej zrozumieć swoje reakcje emocjonalne, co ułatwia skuteczne radzenie sobie ze stresem. Praktyki samoświadomości, takie jak medytacja czy refleksja, mogą wspomagać w utrzymaniu równowagi psychicznej.

Skuteczne radzenie sobie ze stresem w współczesnym społeczeństwie wymaga zrozumienia źródeł tego stresu oraz aktywnego inwestowania w rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Budowanie zdrowych relacji społecznych, rozwijanie świadomości własnych potrzeb psychicznych oraz praktyki radzenia sobie ze stresem stanowią kluczowe elementy dbania o zdrowie psychiczne i emocjonalne w obliczu nowych wyzwań współczesnego życia.


Blog Holistyczna. Beata Matys-Wasilewska. Psycholog i psychoterapeuta.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.